Company Logo
Stefan1 Stefan1 Stefan1 Stefan
En Sr
Register | Sign in

Stefasoft

Stefasoft predstavlja veb lokaciju na kojoj je sabrano dugogodišnje iskustvo u razvoju novih softverskih rešenja njihova implementacija i primena u praksi. Ova lokacija je nastala kao ideja promovisanja različitih softverskih rešenja koja su predstavljena na ovoj strani. Poučen dugogodišnjim iskustvom za potrebe različitih poslovnih sistema i mašina izrađene su aplikacije koje su opisane u daljem tekstu..

Kep sistem KEP predstavlja informacioni sistem koji je dobio naziva na osnovu akronima od reči kontrole,evidencije i pristupa. Ovaj informacioni sistem u sebi sadrži tri podsistema koja se objedinjuju u jednu web aplikaciju za uspešnije i sigurnije vođenje jednog poslovnog društva gde cirkuliše veliki broj ljudi i vozila. Podsistem kontrola se odnosi na sistem kontrole korišćenja službenih vozila i njihovo rezervisanje u slučaju poslovnog puta od strane zaposlenih. Podsistem evidencija se odnosi na evidenciju vozila koja u toku radnog dana posete objekat u kojem je postavljen informacioni sistem KEP i on najviše pomaže radnicima obezbeđenja radi lakše evidencije ulaza i izlaza vozila iz objekta. Posistem pristup se odnosi na posete objektu ili licima tj. radnicima od strane drugih lica ili poslovnih partnera, koji se unapred najavljuju i za koje mora da postoji odobrenje od lica koja su zadužena za posete. Zahtevi sistema (system requrments) su opisani kroz UML model slučajeva korišćenja (Use-Case Model) i to za tri sledeća podsistema: 1. Rezervacija službenog automobila 2. Najava posete trećeg lica 3. Evidencija ulaza i izlaza (ulaz/izlaz) Detaljnije..

Kontrola temperature Merač temperature Razvojem informacionih sistema i računarski mreža izloženi smo sve većim potrebama za pouzdanim hardverskim rešenjima koja garantuju siguran rad tih sistema. Zbog sve večih potreba korišćenja raznih informacionih sistema javlja se i potreba za kontrolu rada istih. Server sobe u koje su smeštene hardverske komponente tih sistema (serveri,adsl,storage,ups…) su često male prostorije za koje je potrebno obezbediti optimalnu temperaturu kako zimi tako i leti radi pouzdanog rada. Merač temperature predstavlja rešenje kontrole temperature i pravovremeno reagovanje na odstupanje iste. Merač temperature je izveden sa senzorom DS1820 firme Dallas semiconductor i 1-wire komunikacijom preko serijskog porta. Takođe radi obaveštavanja i upravljanja programu je predviđeni i priključenje Huwei gsm modem ili bilo kojeg mobilnog telefona. Uređaj za merenje temperature je zamišljena da se prikači na serijski port servera u server sobi kao i mobilni uređaj radi obaveštavanja korisnika u slučaju prekoračenja alarmnih temperatura u opsegu od -55C do +125C. Takođe u svakom trenutku slanjem sms poruke možemo saznati trenutnu vrednost temperature u našoj server sobi što nam može pružiti siguran rad naših servera i opreme. Za razvojni alat aplikacije je korišten visual studio 2010 i C#. Detaljnije..